Política de privadesa i protecció de dades

Aquestes condicions són aplicables a tots els usuaris que utilitzin aquesta web, que han de conèixer i acceptar. Aquest web té per objecte informar tots els usuaris de les activitats de Sumesa Productions S.L.U i dels serveis que presta. Els continguts facilitats a aquestes pàgines estan dirigits a usuaris residents a Espanya. Igualment, us recordem que cada vegada que, en utilitzar el web ens faciliteu, o sigui necessari que accedim a qualsevol tipus d’informació que per les seves característiques ens permeti identificar-vos, com el vostre nom i cognoms, e-mail, adreces de facturació o enviament, número de telèfon, etc., ja sigui per navegar-hi, accedir o fer ús dels seus serveis o funcionalitats, estarà sota l’aplicació d’aquesta Política de Privadesa, juntament amb els Termes d’Ús del Web, i altres documents referenciats a les mateixes vigents a cada moment, havent de revisar aquests textos per comprovar que està conforme amb ells. Aquesta Política de Privadesa i els nostres Termes d’Ús podrien ser modificats. És responsabilitat de llegir-los periòdicament, ja que seran aplicables aquells que es trobin vigents en el moment d’ús de la web.

Confidencialitat

Sumesa Productions S.L.U es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. 1. Respectem la teva privadesa i les teves eleccions. 2. Ens assegurem que la privadesa i la seguretat estiguin incorporades en tot el que fem. 3. En algun cas enviarem comunicacions, tret que ens confirmis que NO vols rebre aquestes comunicacions. 4. No oferim mai ni venem les teves dades. 5. Ens comprometem a mantenir les teves dades segures i protegides. 6. Ens comprometem a ser oberts i transparents sobre com fem servir les teves dades. 7. No utilitzem les teves dades de maneres que no t’haguem informat. 8. Respectem els teus drets.

Qui és el responsable de les teves dades?

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’abril de 2016, les normes de les quals seran de compliment obligat a partir de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informem: · Responsable del tractament de dades: Sumesa Productions S.L.U – CIF: B55053078 · Domicili social: Carrer Puigmal Núm. 4 – 17412 Girona · Número de telèfon: 934639745 · Correc electrònic: sumesa@hotmail.es · Adreça de pàgina: www.topmusiclocalesdeensayo.com

Per què utilitzarem les vostres dades?

Sumesa Productions S.L.U, utilitzem les teves dades personals, sota el nostre interès legítim, per gestionar els serveis que tens contractats i aquells que sol·licitis, complir aquelles obligacions aplicables a l’entitat i la legislació. També utilitzem les teves dades per contactar amb tu i enviar-te informació i promocions dels nostres serveis, productes i esdeveniments, sota el teu consentiment, enviar-te publicitat dels nostres serveis diferents. Per a aquestes comunicacions, Sumesa Productions S.L.U podrà utilitzar tant mitjans no electrònics (correu postal ordinari) com comunicacions electròniques (emails, SMS i qualsevol altre mitjà telemàtic).
 

A qui comunicarem les teves dades?

Podrem facilitar les dades amb finalitats comercials a empreses que ens ajudin a gestionar els correus electrònics per a l’enviament massiu de promocions i ofertes de la nostra empresa.¿Qué datos tuyos recabamos?

Podemos recabar o recibir tus datos a través de nuestros sitios web, formularios, dispositivos, productos de Sumesa Productions S.L.U o redes sociales, entre otros. En algunos casos, usted nos facilita sus Datos Personales directamente (por ejemplo, hace reservas telefónicas, etc.) Tratamos tus datos de carácter personal sobre la base de: · Su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales como promociones, newsletter, sms promocionales, etc. · Interés legítimo de Sumesa Productions S.L.U · Información de Cookies.

Durant quant de temps conserva Sumesa Productions S.L.U les teves dades?
Sumesa Productions S.L.U conservarà la teva informació seguint els criteris següents: · Dades personals en accedir als nostres serveis de Sumesa Productions S.L.U: Mentre duri la nostra relació contractual. · Dades personals obtingudes via telefònica, e-mail, Fins que ens demanis que els eliminem per no rebre promocions o ofertes. · Dades comercials obtingudes en prestar el teu consentiment per a l’enviament de promocions/newsletter: Fins que cancel·lis la subscripció i ens exigeixis que eliminem les teves dades.

Quins són els teus drets i com els pots exercitar?

Podràs accedir, rectificar, suprimir, oposar-te i exercir el teu dret a la limitació del tractament, a la portabilitat ia no ésser objecte d’una decisió individual basada únicament en un tractament automatitzat. Els teus drets són: · Dret d’accés: Tens dret a accedir a les teves dades personals de què disposem. · Dret de rectificació: Tens dret a rectificar les teves dades personals de què disposem quan siguin inexactes, deixin de ser vàlids o estiguin incomplets. · Dret de cancel·lació: En determinats casos, tens dret a fer que les teves dades personals de què disposem siguin esborrades o eliminades. · Dret d’oposició: Tens dret a donar-te de baixa a les nostres comunicacions de màrqueting directe com a enviament de promocions, newsletter, etc.