Situats al C/ Avançada s/n (Metro L2 LA VERNEDA al costat mateix de la sortida de la Ronda al Carrer Guipuzcoa)

Totes les mesures antiincendis segons normativa de codi de l’edificació: Alarmes antiincendis, llums d’emergència, barres antipàtic -a les portes d’accés, sortida i emergència-, detectors de fum a tots els locals, mànegues cada 25m., extintors de foc, sortides d’emergència, accessibilitat per façana per als bombers a totes les plantes. Tot segons seguint les més estrictes normes de seguretat que marca la llei i legalitzat. (tot el material utilitzat en la construcció dels locals és ignifug M0-M1 segons norma UNE 23 727).